Bij (het vermoeden van) een beroerte wordt iemand met spoed naar het ziekenhuis gebracht, naar de stroke unit. Dat is een speciale afdeling voor patiënten met een beroerte. Daar start zo snel mogelijk de behandeling van een beroerte.

De eerste stap in het ziekenhuis is nagaan of er werkelijk sprake is van een herseninfarct of hersenbloeding. Meestal gebeurt dit aan de hand van een CT-scan.

Herkennen signalen

Bij een herseninfarct geldt: tijdsverlies is hersenverlies. Herkennen van signalen en sla direct alarm. Bel 112 om hersenbeschadiging te voorkomen.

Behandeling herseninfarct in eerste uren

Behandelen van een herseninfarct moet zo snel mogelijk starten. Hoe sneller de verstopping in een hersenvat opgelost is, hoe groter de kans op een goed herstel.

Trombolyse is behandeling voor een beperkte groep patiënten met een herseninfarct. De behandeling bestaat uit een infuus met stolseloplossende medicijnen (alteplase). Trombolyse moet binnen 4,5 uur starten na het ontstaan van de eerste uitvalsverschijnselen.

Er is een nieuwe behandeling bij een herseninfarct, die in Nederland op beperkte schaal wordt toegepast. Hierbij wordt het stolsel in het bloedvat van binnenuit verwijderd of opgelost. Deze moet binnen 6 uur plaatsvinden na de eerste verschijnselen.

Operatie bij vernauwingen in de halsslagader

Bij een herseninfarct met ernstige vernauwingen van de halsslagader adviseert de neuroloog soms een operatieve ingreep om de vernauwingen op te heffen of te verminderen.

Een behandeling van een beroerte is ook vooral gericht op het voorkomen van een nieuwe beroerte in de toekomst. De patiënt krijgt leefstijladviezen en medicijnen om het cholesterolgehalte en de bloeddruk te verlagen. Bij een herseninfarct krijgt hij medicijnen om het bloed minder snel te laten stollen.

Behandeling hersenbloeding

Bij een hersenbloeding is soms een operatie mogelijk om de kans op herhaling te verkleinen:

  • coilen of clippen bij een verwijd bloedvat
  • operatief verwijderen, coilen of bestraling bij een misvormd bloedvat

Lees meer over de behandeling van een hersenbloeding

Revalidatie na een beroerte

Na het vaststellen van een beroerte verblijft de patiënt meestal 5 tot 10 dagen op de stroke unit, een speciale afdeling voor mensen met een beroerte. Hier onderzoeken de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist wat de eventuele beperkingen zijn. Een groot gedeelte van de patiënten gaat na opname op de stroke unit naar huis.

 

Dan start de revalidatiefase. Deze is in de eerste maanden vooral gericht op herstel en daarna op het omgaan met de ontstane beperkingen. Revalidatie kan plaatsvinden als dagbehandeling of in een revalidatiecentrum of verpleeghuis waar de patiënt opgenomen is.

Als de revalidatiebehandeling is afgelopen begint het eigenlijk pas. De patiënt moet leren omgaan met de blijvende gevolgen. Veel gevolgen zijn pas merkbaar bij het oppakken van het dagelijks leven. Dit heeft ook veel impact op het leven van partners en kinderen of andere direct betrokkenen.

Lees meer over revalidatie

Onderzoek naar beroerte topprioriteit

Onderzoek naar beroerte krijgt topprioriteit bij de Hartstichting. Mensen met een beroerte moeten zo snel mogelijk de beste behandeling krijgen om hersenschade te voorkomen.

Lees meer over onderzoek naar beroerte

Jos

Mijn vrouw Nel kreeg haar arm niet meer omhoog en praatte vreemd.

Deel via: